Dôležité odkazy na webstránky:

Zverejňovanie zmlúv v roku 2011

Číslo

zmluvy

Zmluvný

partner

Dátum

podpisu

Dátum

účinnosti

Platnosť

do:

príloha
532/2010Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 30.12.20101.2.201115.11.2011zmluva
76/2011Janek, s.r.o. 1.5.20111.5.201131.12.2011dodatok č. 3
79/2011Mesto Pezinok14.1.20111.1.201131.12.2011dohoda
79/2011-1Mesto Pezinok14.1.20111.6.201131.12.2011dohoda
150/2011HORKA, s.r.o. 1.2.201121.2.201131.12.2011zmluva
151/2011Kovospol Šandora24.1.201120.1.201131.12.2011zmluva
152/2011Kone, s.r.o. 1.4.20111.4.20112.1.2012

dodatok č. 1

dodatok č.2

160/2011Estio, s.r.o. 15.2.201115.2.2011neurčitázmluva
162/2011VUB, a.s. 9.3.20119.3.2011neurčitázmluva
248/2011Jana Vrábelová - William13.4.201115.4.201115.4.2012zmluva
249/2011Ing. Štefan Vosátko - ACKER15.4.201115.4.201115.4.2012zmluva
271/2011Erik Essender - K.D.E.1.2.200111.2.201131.1.2012zmluva
296/2011Trenčianska vodohospodárska spoločnsoť, a.s. 21.4.20111.4.2011neurčitádodatok
349/2011NOBA-SMOKER, s.r.o. 1.3.20111.3.201129.2.2012zmluva
385-1/2011Betrix, s.r.o.1.8.20111.8.201131.7.2012zmluva
373/2011PROGETTO GASTRO LR s.r.o.7.7.20117.7.20127.7.2012zmluva
81/2011Coca-Cola, s.r.o.28.1.201131.1.201131.1.2012zmluva
420/2011T-com9.8.20119.8.20119.8.2013zmluva
468/2011Víno Matyšák s.r.o1,9,201131,8,201131.8.2012zmluva
503/2011Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 4.11.20114.11.20114.11.2013zmluva
507/2011ZSE a.s.5.10.20111.8.2008neurčitodohoda
544/2011Jura Edition s.r.o.11.11.201111.11.2011neurčitododatok č.4
699/2011Janek, s.r.o.16.12.20111.1.201231.12.2015zmluva