Dôležité odkazy na webstránky:

Prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov - 6. časť

  Číslo: 
  2010/KSP/105
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov - 6. časť
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko JA v Omšení
  Termín: 
  29. November 2010 - 10:00 - 2. December 2010 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  19. November 2010

  Program

  Informačný formulár

  Odborný garant: 
  JUDr. Marek Števček, PhD.; e-mail: marek.stevcek@justice.sk; tel.č.: 033/690 33 14, 0911 784 721
  Lektor(i): 

  JUDr. Jana Baricová, externá členka pedagogického zboru JA SR, predsedníčka senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, JUDr. Soňa Mesiarkinová, externá členka pedagogického zboru JA SR, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, občiansko-právne kolégium, JUDr. Soňa Smolová, externá členka pedagogického zboru JA SR, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, JUDr. Anna Kohútová, predsedníčka trestno-právneho kolégia Krajský súd Košice

  Iná primárna skupina: 
  justiční čakatelia
  Počet účastníkov: 
  90
  Zodpovedný koordinátor: 
  Mgr. Gabriela Urbanská, gabriela.urbanska@justice.sk, 033/690 33 13, 0911 960 972