Dôležité odkazy na webstránky:

Zoznam členov rady Justičnej akadémie II. funkčné obdobie

1. JUDr. Pavol Toman, predseda, menovaný Súdnou Radou SR

 

2. JUDr. Martin Bargel, podpredseda, menovaný Súdnou Radou SR

predseda trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline

 

3. JUDr. Juraj Purgat, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

prokurátor Generálnej prokuratúry SR

 

4. doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

zástupca riaditeľky trestného odboru Generálnej prokuratúry SR

 

5. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

 

6. JUDr. Edita Bakošováčlenka, menovaná ministrom spravodlivosti SR

sudkyňa Najvyššieho súdu SR

 

7. JUDr. Jarmila Urbancováčlenka, menovaná Súdnou Radou SR

podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR

 

8. JUDr. Viera Petríková, členka, menovaná Súdnou Radou SR (16.10.2012 - 16.10.2017)

sudkyňa občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

 

9. doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR (15.11.2012 - 15.11.2017)

vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva, Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy

 

10. JUDr. Lenka Praženková, členka, menovaná Súdnou Radou SR (27.11.2012 - 27.11.2017)

 podpredsedníčka Krajského súdu v Bratislave

 


 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (od apríla 2009):

 

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2009

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2010

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2011 

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2012

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2013 

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2014