Dôležité odkazy na webstránky:

Kontakty

Meno a PriezviskoFunkciaTelefónE-mail
Hulla Peter, JUDr.riaditeľtel.:033 88 18 300
peter.hulla@justice.sk
Kostolányiová Zuzana, PhDr.vedúci útvaru ekonomiky, vnútornej správy a DP Omšenie, poverená vedením kancelárie akadémietel.:033 88 18 309
mob.:0910 960 608
zuzana.kostolanyiova@justice.sk
Čentéšová Lucia, JUDr.vedúci katedry verejného právatel.:033 88 18 304
mob.:0911 784 721
lucia.centesova@justice.sk
Urbanská Gabriela, PhDr.vedúci oddelenia justičného vzdelávaniatel.:033 88 18 313
mob.:0911 960 972
gabriela.urbanska@justice.sk
Psota Peter, Ing.vedúci oddelenia informatiky, štatistiky a správy budovtel.:033 88 18 316
mob.:0905 872 466
peter.psota@justice.sk
Csach Kristián, doc. JUDr. PhD. LL.M.vedúci oddelenia justičných databáztel.:033 88 18 328
kristian.csach@justice.sk
Zavadová Dominika, Mgr.,PhD.odborný referent vzdelávania - justičné databázytel.:033 88 18 328
mob.:0911 770 377
dominika.zavadova@justice.sk
Mikulová Beáta, JUDr.odborný referent vzdelávania - justičné databázytel.:033 88 18 314
beata.mikulova@justice.sk
Hupková Dagmar, JUDr.referent pre medzinárodné vzťahytel.:033 88 18 305
mob.:0910 960 345
dagmar.hupkova@justice.sk
Farkašová Helenaasistent, sekretariát riaditeľa akadémietel.:033 88 18 301, 033 88 18 302
mob.:0905 872 461
helena.farkasova@justice.sk
Krušinská Tatianareferent, knižnica akadémietel.:033 88 18 318
tatiana.krusinska@justice.sk, kniznica@ja-sr.sk
Rajnohová Evaasistent-tajomník, podatelňatel.:033 88 18 319
eva.rajnohova@justice.sk
Strapáková Natáliareferent vzdelávaniatel.:033 88 18 310
natalia.strapakova@justice.sk
Václavíková Petra, Mgr.asistent-tajomníktel.:033 88 18 307
petra.vaclavikova@justice.sk
Horváthová Irenareferent útvaru ekonomikytel.:033 88 18 312
irena.horvathova@justice.sk
Špániková Martinareferent útvaru ekonomikytel.:033 88 18 306
martina.spanikova@justice.sk
Bilská Jankaúčtovníktel.:033 88 18 308
janka.bilska@justice.sk
Šteineckerová Elenamzdártel.:033 88 18 317
elena.steineckerova@justice.sk
Baláž Mariánkoordinátor DP Omšenietel.:032 65 52 015
mob.:0910 960 364
marian.balaz@justice.sk
Škultéty Ivan, Mgr. informatik, referent DP Omšenietel.:032 65 52 016
ivan.skultety@justice.sk
Recepcia, Detašované pracovisko v Omšení tel.:032 65 52 016
recepcia.omsenie@justice.sk
Fax, Detašované pracovisko v Omšení tel.:032 65 52 017
Fax, Justičná akadémia SR Pezinok tel.:033 88 18 320