Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Od januára 2021 pokračuje vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku

Od januára 2021 pokračuje vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku.

Kategória:


Odborné jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku pokračuje od septembra 2020

Od septembra 2020 pokračuje vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku, ktoré začalo v apríli 2020.

Kategória:

Letné jazykové školy

V rámci národného projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov"  sa uskutočnili nasledovné letné jazykové

Kategória:

Jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch dištančnou formou On-line – I. a II. semester 2020

Do prvého  semestra jazykového vzdelávania v anglickom jazyku so zameraním na právnickú terminológiu, ktorý sa realizoval od apríla do júla 2020 dištanč

Kategória:


Jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch dištančnou formou ON-LINE

V rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov Justičná akadémia Slovenskej republiky aj napriek obmedze

Kategória:

Medzinarodna konferencia sudcov, Pezinok 23.10.2019

 

Justíciu trápia nedostatky v odôvodňovaní rozsudkov.

Slovenskí sudcovia to chcú zmeniť.

 

Kategória:

Valné zhromaždenie Európskej justičnej vzdelávacej siete

V dňoch 27.6.2019 - 28.6.2019 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete v Rumunskej republike, Bukure

Kategória:

Konferencia „Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve“

Justičná akadémia Slovenskej republiky organizovala v dňoch 18.06.

Kategória: