Dôležité odkazy na webstránky:

Ukončenie prístupu do C.H. Beck

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky týmto oznamuje, že od 5.10.2020 nebudú aktívne prístupy do právnych informačných systémov www.beck-online.sk a www.beck-online.cz.  

Ďakujeme za pochopenie.

 

Kategória: