Dôležité odkazy na webstránky:

Odborné jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku pokračuje od septembra 2020

Od septembra 2020 pokračuje vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku, ktoré začalo v apríli 2020.  Úspešní absolventi prvého semestra začnú II. semester a súčasne začne od septembra 2020 I. semester pre nových záujemcov.

 

Kurzy budú prebiehať od 07.09.2020 do 08.12.2020. Jazykové vzdelávanie bude prebiehať on-line v malých skupinách pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovných dní. Kurzy sú pripravené na mieru podľa dosiahnutej úrovne jazykovej znalosti v každej študijnej skupine. Každému účastníkovi bol zaslaný e-mailom rozvrh hodín a prístupové linky, prostredníctvom ktorých bude prebiehať vzdelávanie.

 

Jazykové vzdelávanie je súčasťou národného projektu s názvom "Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov". Pre účastníkov - sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov - je účasť na odborných jazykových kurzoch anglického jazyka bezplatná.

Kategória: