Dôležité odkazy na webstránky:

Letné jazykové školy

V rámci národného projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov"  sa uskutočnili nasledovné letné jazykové školy :

Dve  Letné jazykové školy v anglickom jazyku v termínoch 3.8.-7.8.2020 a 10.8. -14.8.2022  - Village resort  Hanuliak  Belá a zúčastnilo sa ich 80 záujemcov;

Jedna  Letná jazyková škola vo francúzskom jazyku v termíne 3.8.-7.8.2020  - Village resort Hanuliak Belá a zúčastnilo sa 16 záujemcov;

Letné jazykové školy boli zamerané na posilnenie jazykových kompetencií so zameraním na právnickú terminológiu v jazyku anglickom a francúzskom.

Kategória: