Dôležité odkazy na webstránky:

Interné

Zavadová

Meno: 
Dominika
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
odborný referent vzdelávania - justičné databázy
Služobný mobil: 
0911 770 377
Telefón pevná linka: 
033 88 18 328
E-mail: 
dominika.zavadova@justice.sk
Poradie: 
13

Csach

Meno: 
Kristián
Titul: 
doc. JUDr. PhD. LL.M.
Funkcia: 
vedúci oddelenia justičných databáz
Telefón pevná linka: 
033 88 18 328
E-mail: 
kristian.csach@justice.sk
Poradie: 
13

Strapáková

Meno: 
Natália
Funkcia: 
referent vzdelávania
Telefón pevná linka: 
033 88 18 310
E-mail: 
natalia.strapakova@justice.sk
Poradie: 
18

Kubalová

Meno: 
Katarína
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
referent vzdelávania
Telefón pevná linka: 
033 88 18 307
E-mail: 
katarina.kubalova@justice.sk
Poradie: 
18

Baláž

Meno: 
Marián
Funkcia: 
koordinátor DP Omšenie
Služobný mobil: 
0910 960 364
Telefón pevná linka: 
032 65 52 015
E-mail: 
marian.balaz@justice.sk
Poradie: 
26

Čentéšová

Meno: 
Lucia
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
vedúci katedry verejného práva
Služobný mobil: 
0911 784 721
Telefón pevná linka: 
033 88 18 304
E-mail: 
lucia.centesova@justice.sk
Poradie: 
10

Špániková

Meno: 
Martina
Funkcia: 
referent útvaru ekonomiky
Telefón pevná linka: 
033 88 18 306
E-mail: 
martina.spanikova@justice.sk
Poradie: 
21

Hupková

Meno: 
Dagmar
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
referent pre medzinárodné vzťahy
Služobný mobil: 
0910 960 345
Telefón pevná linka: 
033 88 18 305
E-mail: 
dagmar.hupkova@justice.sk
Poradie: 
14

neobsadené

Poradie: 
9

Tichý

Meno: 
Ladislav
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
zástupca riaditeľa
Telefón pevná linka: 
033 88 18 303
E-mail: 
ladislav.tichy@justice.sk
Poradie: 
1