Dôležité odkazy na webstránky:

Rada

Volkai

Meno: 
Imrich
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
podpredseda rady
E-mail: 
imrich.volkai@justice.sk
Poradie: 
2

Oriňák

Meno: 
Anton
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
člen
E-mail: 
Anton.Orinak@justice.sk
Poradie: 
9

Čentéš

Meno: 
Jozef
Titul: 
doc. JUDr. PhD.
Funkcia: 
člen
E-mail: 
jozef.centes@genpro.gov.sk
Poradie: 
3

Bargel

Meno: 
Martin
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
člen
E-mail: 
martin.bargel@justice.sk
Poradie: 
3

Urbancová

Meno: 
Jarmila
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
člen
E-mail: 
jarmila.urbancova@nsud.sk
Poradie: 
3

Bakošová

Meno: 
Edita
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
člen
E-mail: 
edita.bakosova@nsud.sk
Poradie: 
3

Chlebovič

Meno: 
Jaroslav
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
člen
E-mail: 
jaroslav.chlebovic@justice.sk
Poradie: 
4

Mamojka

Meno: 
Mojmír
Titul: 
prof. JUDr. CSc.
Funkcia: 
člen
E-mail: 
mojmir.mamojka@fpjj.sk
Poradie: 
3

Purgat

Meno: 
Juraj
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
člen
E-mail: 
juraj.purgat@genpro.gov.sk
Poradie: 
3

Toman

Meno: 
Pavol
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
predseda rady
E-mail: 
pavol.toman@nsud.sk
Poradie: 
1