Dôležité odkazy na webstránky:

Skúš. komisie

Mamojka

Meno: 
Mojmír
Titul: 
Prof., JUDr.,CSc.,
Funkcia: 
Podpredseda Ústvnoprávneho výboru, NR SR, člen komisie č. 3
Poradie: 
22

Bajánková

Meno: 
Jana
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Predsedníčka občianskoprávenho kolégia NS SR, člen komisie č. 3
E-mail: 
jana.bajankova@nsud.sk
Poradie: 
22

Toman

Meno: 
Pavol
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Predseda senátu NS SR, predseda komisie č. 3
E-mail: 
pavol.toman@nsud.sk
Poradie: 
21

Berthotyová

Meno: 
Elena
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Sudkyňa - správne kolégium NS SR, náhradník komisie č. 1
E-mail: 
elena.berthotyova@nsud.sk
Poradie: 
10

Hrapková

Meno: 
Miriam
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Prokurátorka - Organizačný a kontrolný odbor GP SR, náhradník komisie č. 1
E-mail: 
miriam.hrapkova@genpro.gov.sk
Poradie: 
9

Morava

Meno: 
Milan
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Sudca KS v Bratislave, náhradník komisie č. 1
E-mail: 
milan.morava@justice.sk
Poradie: 
8

Hadbábny

Meno: 
Emil
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Krajský prokurátor v Žiline, náhradník komisie č. 1
E-mail: 
kpzilina@genpro.gov.sk
Poradie: 
7

Svák

Meno: 
Ján
Titul: 
Prof. JUDr., CSc.
Funkcia: 
Generálny riaditeľ Sekcie edičných činností MS SR, predseda náhradnej komisie č. 1
E-mail: 
jan.svak@gtinet.sk
Poradie: 
6

Volkai

Meno: 
Imrich
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Predseda KS v Košiciach, člen komisie č. 1
E-mail: 
imrich.volkai@justice.sk
Poradie: 
5

Šúrek

Meno: 
Slavomír
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Zástupca riaditeľa netrestného odboru GP SR, člen komisie č. 1
E-mail: 
slavomir.surek@genpro.gov.sk
Poradie: 
4