Dôležité odkazy na webstránky:

Kontaktné osoby

Bitarovská

Meno: 
Katarína
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na GP SR
Telefón pevná linka: 
02/208 37 537
E-mail: 
katarina.bitarovska@genpro.gov.sk
Poradie: 
22

tester

Meno: 
milo
Titul: 
milo
E-mail: 
milo@acs.sk
Poradie: 
23

Sobocká

Meno: 
Jarmila
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica 1. zástupca
Telefón pevná linka: 
048/88 60 150
E-mail: 
jarmila.sobocka@justice.sk
Poradie: 
12

Piačeková

Meno: 
Miriam
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica
Telefón pevná linka: 
048/88 60 156
E-mail: 
miriam.piacekova@justice.sk
Poradie: 
12

Horvátová

Meno: 
Mária
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na NS SR
Telefón pevná linka: 
02/323 046 12
E-mail: 
maria.horvatova@nsud.sk
Poradie: 
20

Podhorová

Meno: 
Eva
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Trenčín 2. zástupca
Telefón pevná linka: 
032/88 30 150
E-mail: 
eva.podhorova@justice.sk
Poradie: 
6

Zvalová

Meno: 
Zuzana
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na Špecializovanom trestnom súde
Telefón pevná linka: 
033/88 95 146
E-mail: 
zuzana.demovicova@justice.sk
Poradie: 
23

Šimanská

Meno: 
Hana
Funkcia: 
Kontaktná osoba v KS Košice
Telefón pevná linka: 
055/88 70 216
E-mail: 
hana.simanska@justice.sk
Poradie: 
16

Hesková

Meno: 
Anna
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na MS SR
Telefón pevná linka: 
02/888 91 307
E-mail: 
anna.heskova@justice.sk
Poradie: 
17

Michalčáková

Meno: 
Iveta
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
Kontaktná osoba na GP SR
Telefón pevná linka: 
02/208 37 551
E-mail: 
iveta.michalcakova@genpro.gov.sk
Poradie: 
21