Dôležité odkazy na webstránky:

Pedag. zbor

Švecová

Meno: 
Daniela
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
predsedníčka senátu (občianskoprávne kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republiky
E-mail: 
daniela.svecova@nsud.sk
Poradie: 
21

Šuk

Meno: 
Petr
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
sudca (občianskoprávne a obchodné kolégium), Najvyšší súd Českej republiky
E-mail: 
petr.suk@nsoud.cz
Poradie: 
21

Štenglová

Meno: 
Ivanka
Titul: 
doc. JUDr.
Funkcia: 
predsedníčka senátu, Najvyšší súd Českej republiky
E-mail: 
ivana.stanglova@nsoud.cz
Poradie: 
21

Stankoviansky

Meno: 
Ľuboš
Titul: 
Mgr.
Funkcia: 
vrchný inšpektor, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
E-mail: 
stanko@pdp.gov.sk
Poradie: 
21

Smolová

Meno: 
Soňa
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
sudkyňa, Krajský súd v Bratislave
E-mail: 
sona.smolova@justice.sk
Poradie: 
21

Slašťan

Meno: 
Miroslav
Titul: 
JUDr. PhDr., PhD.
Funkcia: 
vedúci ústavu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (právnická fakulta)
E-mail: 
miroslavslastan@gmail.com
Poradie: 
21

Simon

Meno: 
Pavel
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
predseda civilného senátu Okresný súd v Chebe
E-mail: 
psimon@osoud.chb.justice.cz
Poradie: 
21

Púry

Meno: 
František
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
predseda senátu, Najvyšší súd Českej republiky
E-mail: 
frantisek.pury@nsoud.cz
Poradie: 
18

Ptáček

Meno: 
Lubomír
Titul: 
JUDr., Ph.D.
Funkcia: 
sudca, Najvyšší súd Českej republiky
E-mail: 
lubomir.ptacek@nsoud.cz
Poradie: 
18

Pospíšil

Meno: 
Branislav
Titul: 
JUDr.
Funkcia: 
advokát
E-mail: 
pospisil@akpospisil.sk
Poradie: 
18