Dôležité odkazy na webstránky:

Semináre typu Celoživotné vzdelávanie

NázovDátum
Súdny prieskum v oblasti životného prostredia (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS24.09.2018 - 24.09.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS01.10.2018 - 03.10.2018
Aktuálne otázky obchodného registra (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS11.10.2018 - 11.10.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS15.10.2018 - 17.10.2018
Korupcia vo verejnom sektore (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.10.2018 - 19.10.2018
Kontradiktórnosť trestného konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.10.2018 - 30.10.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS29.10.2018 - 31.10.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP III (neodkladné a zabezpečovacie opatrenia), JA SR Pezinok (OP EVS)05.11.2018 - 05.11.2018
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Michalovce "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Trebišov "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Nitra "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Komárno "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Levice "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Topoľčany "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Revúca "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Poprad "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Považská Bystrica "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Mesto nad Váhom "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Piešťany "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Martin "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Trnava "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Senica "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Žilina "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Čadca "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Ružomberok "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Ochrana spotrebiteľa: aktuálna judikatúra SDEÚ a ochrana spotrebiteľa v službách cestovného ruchu (JA SR Pezinok), OP EVS07.11.2018 - 07.11.2018
Aktuálna judikatúra ESĽP a jej vplyv na slovenskú súdnu prax (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)08.11.2018 - 08.11.2018
Proporcionalita v práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)12.11.2018 - 12.11.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.11.2018 - 14.11.2018
Zodpovednosť orgánov obchodných spoločností za škodu (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.11.2018 - 13.11.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP IV (konanie na súde prvej inštancie), JA SR Pezinok (OP EVS)19.11.2018 - 19.11.2018
Video prenos - Okresný súd Michalovce "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Náhrady v civilnom súdnom konaní (JA SR Pezinok)21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Poprad "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Trebišov "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Žilina "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Čadca "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Martin "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Nitra "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Námestovo "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Komárno "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Levice "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Brezno "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Revúca "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Partizánske "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy v kontexte rozhodovania ESĽP (DP JA SR Omšenie)22.11.2018 - 23.11.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP V (Konanie na súde druhej inštancie. Dovolanie), JA SR Pezinok (OP EVS)26.11.2018 - 26.11.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.11.2018 - 28.11.2018
Zákaz diskriminácie v jednotlivých oblastiach práva (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)28.11.2018 - 28.11.2018
Práca s judikatúrou (SD EÚ a ESĽP) celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok, OP EVS29.11.2018 - 29.11.2018
Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.11.2018 - 30.11.2018
Aktuálne otázky územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS10.12.2018 - 10.12.2018
Aktuálne otázky týkajúce sa výkonu funkcie prokurátora (seminár určený pre funkčne mladých prokurátorov), DP Omšenie (OP EVS)13.12.2018 - 14.12.2018