Dôležité odkazy na webstránky:

CEPOL aktivíty na rok 2017

 

             *CEPOL - Maďarsko (kurz organizuje priamo centrála CEPOL-u, ktorá sa nachádza v Budapešti)

 

 

 

Por. číslo

            Krajina

Účel cesty

Termín

1.

CEPOL - Maďarsko

Politický cyklus 2018-2021 Pracovný seminár pre „drivers" a „co-drivers" (EMPACT) 1/2017

37 týždeň v roku 2017

2.

Rumunsko

Organizovaný zločin podporujúci nelegálnu imigráciu 2/2017

16-18.5.2017

3.

CEPOL - Maďarsko

EÚ stratégia pre vonkajšie hranice - boj proti nelegálnej imigrácii 3/2017

19-21.9.2017

4.

Fínsko

Finančné vyšetrovanie vo vzťahu nekontrolovanej migrácie 4/2017

10-12.10.2017

5.

Taliansko

Hotspots - regionálne zameranie na migráciu 5/2017

19 týždeň v roku 2017

6.

CEPOL - Maďarsko

Ustráženie dôsledkov migrácie - verejný poriadok, trestné činy z nenávisti, integrácia 6/2017

3-5.10.2017

7.

Chorvátsko

Migračné toky - západná Balkánska cesta boj proti OCGs 7/2017 (seminár)

20-22.6.2016

8.

Taliansko

Migračné toky - Stredozemné cesty boj proti OCGs 8/2017 (seminár)

17-20.10.2017

9.

Rakúsko

Finančné vyšetrovanie a vymáhanie majetku pri vyšetrovaní obchodovaní s ľuďmi 9/2017

26-29.6.2017

10.

Španielsko/Portugalsko

Falšovanie tovaru 10/2017

11-15.9.2017

11.

CEPOL - Maďarsko

Spotrebný podvod 11/2017

13-15.6.2017

12.

Slovensko

Podvody v rámci spoločenstva s chýbajúcim obchodným partnerom MTIC 12/2017

11-13.10.2017

13.

 Portugalsko

Drogová  kriminalita - strategická analýza 13/2017

12-16.62017

14.

Portugalsko

Syntetické drogy 14/2017

19-21.4.2017

15.

Poľsko

Demontáž nelegálnych laboratórií -pokročilí, v spolupráci s EUROPOL-om 15/2017

19 týždeň v roku 2017

16.

Belgicko

Demontáž nelegálnych laboratórií -pokračovanie pokročilí, v spolupráci s EUROPOL 16/2017

2-6.10.2017

17.

Slovinsko

Pašovanie kokaínu 17/2017

49 alebo 50 týždeň v roku 2017

18.

CEPOL - Maďarsko

Pašovanie heroínu 18/2018

16-18.5.2017

19.

Rumunsko

Boj proti podvodom s kreditnými kartami 19/2017

3-5.5.2017

20.

Belgicko

Boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí na Internete - utajené operácie 20/2017

12-16.6.2017

21.

Poľsko

Sexuálne vykorisťovanie detí - identifikácia obete 21/2017

18-29.9.2017

22.

CEPOL - Maďarsko

Stratégie v riadení sexuálnych zločinov páchaných na deťoch 22/2017

Máj 2017

23.

Cyprus

Špecialisti prvého zásahu a forenzná analýza digitálnych dát 23/207

16-18.5.2017

24.

Rumunsko

TOR a Darknet - Obchodovanie z perspektívy (úradníkov) presadzovania práva 24/2017

19-23.6.2017

25.

Poľsko

Kybernetická kriminalita -vykonávanie forenzného skúmania rôznych IT zariadení 25/2017

28 týždeň v roku 2017

26.

CEPOL - Maďarsko

Kybernetická kriminalita - forenzná analýza Windows súborov 26/2017

18-21.4.2017

27.

CEPOL - Maďarsko

Kybernetická kriminalita a kybernetická bezpečnosť -  aspekty kybernetického  vyšetrovania 27/2017          

December 2017

28.

Portugalsko

Strelné zbrane - strategické aspekty pri presadzovaní práva 28/2017

4-7.4.2017

29.

Chorvátsko

Strelné zbrane - cezhraničné vyšetrovanie 29/2017

3-5.7.2017

30.

Česká republika

Obchodovanie so strelnými zbraňami na vonkajších hraniciach EÚ 30/2017

11-14.9.2017

31.

Nemecko

Organizovaná majetková kriminalita týkajúca sa nehnuteľností páchaná (mobilnými) kriminálmi skupinami 31/2017

39 týždeň v roku 2017

32.

Rumunsko

Vyšetrovanie a prevencia korupcie 32/2017

16-19.5.2017

33.

Taliansko

Identifikácia a odhalenie zahraničných bojovníkov  33/2017

21-24.11.2017

34.

CEPOL - Maďarsko

Radikalizácia - možnosti prevencie 34/2017

9-12.10.2017

35.

Poľsko

Radikalizácia - prevencia námornej teroristickej hrozby 35/2017

21 týždeň v roku 2017

36.

Švédsko

De-radikalizácia zahraničných bojovníkov 36/2017

30.5-1.6.2017

37.

Portugalsko

Letisková bezpečnosť - ochrana slabo zabezpečených letiskových cieľov 37/2017

11-14.7.2017

38.

CEPOL - Maďarsko

Výbušniny, bezpečnosť, štandardné normy v rôznom prostredí, vlaky/metro  38/2017

5-8.9.2017

39.

Francúzsko

Prevencia útokov na kritické infraštruktúry 39/2017

13-17.11.2017

40.

CEPOL - Maďarsko

Násilné útoky voči publiku (strieľanie v amoku)  40/2017

8-10.11.2017

41.

Bulharsko

Bezpečnosť počas futbalových zápasov (spoločne s EÚ „Think Tank" na futbalovú bezpečnosť) 41/2017

Bude oznámené neskôr.

42.

Poľsko

Verejný poriadok a riadenie davu (HOUSE-EUSEC) krok č.1  42/2017

23-26.5.2017

43.

Portugalsko

Verejný poriadok a bezpečnosť počas veľkých udalostí - PPP (HOUSE-EUSEC) krok č.2 43/2017

18-22.9.2017

44.

Taliansko

Riadenie v krízových situáciách 44/2017

41 týždeň v roku 2017

45.

Fínsko

CSDP/FSJ vzťah, štruktúra a nástroje 45/2017

27-28.9.2017

46.

Portugalsko

Európska reforma sektoru bezpečnosti  (s ESDC) 46/2017

14-16.11.2017

47.

Portugalsko

Úlohy monitorovania, školenia a poradenstva  47/2017

29.5-2.6.2017

48.

Rakúsko

Misie a operácie EÚ - strategické plánovanie  48/2017

10-13.4.2017

49.

Nemecko

Misie pre civilný krízový manažment - školenie školiteľov 49/2017

25 týždeň v roku 2017

50.

Portugalsko

EUCSDP policajné riadenie a plánovanie 50/2017

2-13.10.2017

51.

Portugalsko

Európske policajné vedenie - šéfovia a ich zástupcovia 51/2017 (pracovný seminár)

16-18.5.2017

52.

Fínsko

Európske policajné vedenie - budúci vedúci pracovníci, modul 1   52/2017

8-12.5.2017

53.

Fínsko

Európske policajné vedenie - budúci vedúci pracovníci, modul 2   53/2017

4-8.9.2017

54.

Írsko

Rozvoj jazyka - nástroje a systémy európskej policajnej spolupráce, anglický jazyk   54/2017

12-30.6.2017

55.

Malta

Rozvoj jazyka - nástroje a systémy európskej policajnej spolupráce, anglický jazyk   55/2017

40-42 týždeň v roku 2017

56.

Portugalsko

Školenie školiteľov, krok č.1   56/2017

15-19.5.2017

57.

Litva

Školenie školiteľov, krok č.2   57/2017

12-15.9.2017

58.

CEPOL - Maďarsko

Policajná kontrola v Európe - European Master Programme 1    58/2017

6-10.3.2017

59.

CEPOL - Maďarsko

Policajná kontrola v Európe - European Master Programme 2    59/2017

Október 2017

60.

Lotyšsko

Školenie pre SIRENE operátorov, úroveň 1  60/2017

Účastník už bol nominovaný.

61.

Malta

Školenie pre SIRENE operátorov, úroveň 2  61/2017

30.10-3.11.2017

62.

CEPOL - Maďarsko

Školenie školiteľov SIRENE 62/2017

3-5.10.2017

63.

CEPOL - Maďarsko

Školenie SIS ll pre SIRENE personál s technickými znalosťami SIS ll  63/2017

27-28.9.2017

64.

CEPOL - Maďarsko

Školenie technických školiteľov  SIS ll, VIS, EURODAC, IT operátori  64/2017

13-14.6.2017

65.

Lotyšsko

Schengenské hodnotenie - policajná spolupráca  65/2017 (seminár)

4-8.9.2017

66.

Litva

Schengenské hodnotenie - SIS ll a SIRENE  66/2017

8-12.5.2017

67.

Maďarsko

SPOC -(Jednotný kontaktný bod - spoločné miesto kontroly) pre ÚMPS P PZ - 67/2017

2-5.10.2017

68.

Grécko

Spravodajské informácie na účely policajného vyšetrovania 68/2017

2-4.10.2017

69.

Cyprus

Spravodajské informácie z otvorených zdrojov  69/2017

23-27.10.2017

70.

Grécko

Operatívne strategické analýzy  70/2017

6-10.11.2017

71.

Španielsko

Analýza strategických spravodajských informácií  71/2017

Bude oznámené neskôr.

73.

Taliansko

Záznamy mien cestujúcich  (PNR) analýza informácií  - školenie školiteľov  73/2017

29 týždeň v roku 2017

74.

Taliansko

Finančné vyšetrovanie  74/2017

3-5.10.2017

75.

Holandsko

Pranie špinavých peňazí 75/2017

29.5-2.6.2017

76.

Maďarsko

Vymáhanie (znovunadobudnutie  majetku) 76/2017

29.5-2.6.2017

77.

Holandsko

Finančné vyšetrovanie a analýza finančných dát 77/2017

14-16.11.2017

78.

Estónsko

EEOD Odstraňovanie výbušnej munície 78/2017

7-11.8.2017

79.

Estónsko

Kontrola kvality a zabezpečenie miesta činu 79/2017

4-8.9.2017

80.

Taliansko

Falšovanie dokumentov - digitálna tlač 80/2017

27-30.11.2017

81.

Poľsko

Ochrana svedka  81/2017

28.8-1.9.2017

82.

Poľsko

Zaobchádzanie s informátorom - pokročilí  82/2017

19-23.6.2017

83.

Poľsko

Utajené informácie 83/2017

39 týždeň v roku 2017

84.

Fínsko

Sociálne médiá - dôsledky pri presadzovaní práva - pokročilí 84/2017

15-19.5.2017

85.

Nemecko

Spoločný vyšetrovací tím - implementácia  85/2017 (seminár)

25-28.4.2017

86.

Francúzsko

Spoločný vyšetrovací tím - vedenie  86/2017 (seminár)

9-13.10.2017

87.

Nemecko

Spoločný vyšetrovací tím - Západný Balkán  87/2017 (seminár)

5-7.7.2017

88.

Nemecko

ENFAST Európska sieť aktívnych pátracích tímoch po utečencoch  88/2017 (seminár)

42 týždeň v roku 2017

89.

Portugalsko

Manažment identifikácie obetí katastrof  89/2017

9-13.10.2017

90.

Slovinsko

Základné práva a policajná etika  - krok č.1   90/2017

5-9.6.2017

91.

Rakúsko

Riadenie rôznorodosti - krok č.2     91/2017

26.8-1.9.2017

92.

Nemecko

Európska policajná spolupráca a vedecký výskum   92/2017 (konferencia)

30.8-1.9.2017

93.

Fínsko

Nové trendy, metódy v prevencii kriminality   93/2017

30.11-2.12.2017

94.

Malta

Prevencia proti radikalizácii terorizmu a násilnému extrémizmu 94/2017

Účastník už bol nominovaný.

95.

Maďarsko

Kybernetická bezpečnosť a ochrana 95/2017

24-26.4.2017

96.

CEPOL - Maďarsko

Azylové konania 96/2017

24.3.2017

 

 

 

 

PrílohaVeľkosť
CEP-2017-JASR0001.pdf1.62 MB
FO EXPR 001-6 Application Form for Exchangees.doc239.5 KB
FO EXPR 003-6 Travel Request Form.doc141.5 KB
Invitation letter 2017 CEPOL Exchange Programme.pdf158.13 KB
RE DAPR 002-3 Privacy Statement - Exchange Programme.pdf159.74 KB
RP EXPR 001-5 Narrative Report.doc148.5 KB
TE EXPR 003-5 Activity Plan.doc545 KB
TE EXPR 006-2 Invitation Letter for Visa.doc103.5 KB
UG EXPR 001-6 User Guide for EPEP 2017.pdf506.4 KB