Dôležité odkazy na webstránky:

Neplatnosť právnych úkonov a ich následky, bezdôvodné obohatenie

  Číslo: 
  2014/KSP/37
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Neplatnosť právnych úkonov a ich následky, bezdôvodné obohatenie
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko JA v Omšení
  Termín: 
  14. Apríl 2014 - 10:00 - 15. Apríl 2014 - 12:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  2. Apríl 2014

  Program seminára

  Informačný formulár seminára

  Výberová bibliografia literatúry k téme seminára "Neplatnosť právnych úkonov a ich následky, bezdôvodné obohatenie"

  Odborný garant: 
  JUDr. Katarína Strížová, 033/690 33 04, katarina.strizova@justice.sk
  Lektor(i): 

  JUDr. Soňa Mesiarkinová ,predsedníčka senátu, občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., sudkyňa Krajského súdu v Trnave (t.č. sudkyňa obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky); externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; JUDr. Branislav Jablonka, PhD., externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; advokát

  Pramene k príprave: 

  Sylaby od JUDr. Moravčíkovej, PhD a JUDr. Mesiarkinovej.: Neplatnosť právnych úkonov, Aktuálna judikatúra * Sylaby od JUDr. Jablonku, PhD.: Odporovateľné právne úkony *

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Sekundárna cieľová skupina: 
  Vyšší súdni úradníci
  Asistenci sudcu NS SR
  Počet účastníkov: 
  44
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, 033/690 33 13, 0911 960 972, gabriela.urbanska@justice.sk