Dôležité odkazy na webstránky:

Verejné obstarávanie

Informácia - Oprava a údržba výťahov

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 05.02.2016 12:44

Informácia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 26.02.2016 11:16


Informácia - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 11.02.2016 08:43

Informácia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 23.02.2016 18:07


Informácia - sanácia objektu samostatne stojacich garáží

Informácia_§_9_ods_9_sanácia_objektu_samostatne_stojacich_garáží

zverejnené 18.02.2016 07:55

Informácia § 44 ods. 2 sanácia objektu samostatne stojacich garáží

zverejnené 29.02.2016 14:37