Dôležité odkazy na webstránky:

Rada zvolila novú skúšobnú komisiu

     Rada Justičnej akadémie SR na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 13. 06. 2011 v Pezinku zvolila skúšobnú komisiu a jej náhradnú skúšobnú komisiu na funkčné obdobie troch rokov (od13. 06. 2011 do 13. 06. 2014).

     V zmysle uznesenia č. 212 je zloženie komisie č. 2 nasledovné:

 

Meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Vojtech Leffler, predseda komisie

Riaditeľ netrestného odboru GP SR

Oblasť ústavného práva

JUDr. Daniela Švecová, člen komisie

Predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia, NS SR

Oblasť občianskeho práva

JUDr. Ida Hanzelová, člen komisie

Predsedníčka správneho kolégia, Najvyšší súd SR

Oblasť správneho práva

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., člen komisie

dekan

Právnická fakulta

Univerzita Komenského

Oblasť obchodného práva

JUDr. Igor Burger, člen komisie

Sudca, Najvyšší súd SR

Oblasť trestného práva

 

     V zmysle uznesenia č.213 je zloženie náhradnej skúšobnej komisie nasledovné:

Meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Jozef Maruščák, predseda komisie

Podpredseda súdu, Krajský súd Košice

Oblasť občianskeho práva

JUDr. Iveta Kopčová, člen komisie

prokurátorka

Krajská  prokuratúra v Bratislave

Oblasť trestného práva

JUDr. Jaroslav Maček, člen komisie

prokurátor

Krajská prokuratúra v Nitre

Oblasť správneho práva

JUDr. Anton Oriňák, člen komisie

Člen rady Justičnej akadémie SR, Krajský súd Prešov

Oblasť obchodného práva

JUDr. Viera Kováčiková, člen komisie

Krajská prokurátorka, krajská prokuratúra Trenčín

Oblasť ústavného práva

Kategória: