Dôležité odkazy na webstránky:

Kontakty na vedenie a zamestnancov Justičnej akadémie

Meno a PriezviskoFunkciaTelefónE-mail
Hulla Peter, JUDr.riaditeľtel.:033 88 18 300
peter.hulla@justice.sk
Hudák Daniel, JUDr.sudca NS SR, predseda komisie č.1daniel.hudak@justice.sk
Polakovičová Terézia, Bc.Kontaktná osoba v KS Bratislavatel.:02/888 10 362
terezia.polakovicova@justice.sk
Toman Pavol, JUDr.predseda radypavol.toman@nsud.sk
Tichý Ladislav, JUDr.zástupca riaditeľatel.:033 88 18 303
ladislav.tichy@justice.sk
Čentéš Jozef, Doc.,JUDr.,PhD.Prokurátor GP SR, člen komisie č.1jozef.centes@genpro.gov.sk
Bajánková Jana, JUDr.predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republikyjana.bajankova@nsud.sk
Bálintová Miroslava, JUDr.spoluzástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikymiroslava.balintova@justice.sk
Bargel Martin, JUDr.predseda trestného kolégia, Krajský súd Žilinamartin.bargel@justice.sk
Beneč Štefan, JUDr.námestník krajského prokurátora, Krajská prokuratúra Prešovstefan.benec@genpro.gov.sk
Blaha Marian, JUDr.podpredseda, Okresný súd Banská Bystricamarian.blaha@justice.sk
Boháčik Branislav, JUDr.riaditeľ odboru justičnej spolupráce v trestných veciach, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikybranislav.bohacik@genpro.gov.sk
Baricová Jana, JUDr.predsedníčka senátu správneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republikyjana.baricova@nsud.sk
Bobek Michal, Mgr.vedúci oddelenia dokumentácie a analytiky Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, asistent predsedu Najvyššieho správneho súdu, Českej republikymichal.bobek@eui.eu
Volkai Imrich, JUDr.podpredseda radyimrich.volkai@justice.sk
Marková Anna, JUDr.Sudkyňa - obchodnoprávne kolégium NS SR, člen komisie č. 1anna.markova@nsud.sk
Koštialová LýdiaKontaktná osoba v KS Trnavatel.:033/88 20 127
lydia.kostialova@justice.sk
Čentéš Jozef, doc. JUDr., PhD.zástupca riaditeľa trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republikyjozef.centes@genpro.gov.sk
Čirč Rudolf, JUDr.sudca, Najvyšší súd Slovenskej republikyrudolf.circ@nsud.sk
Cehlár Vladimír, PhDr.probačný a mediačný úradník, Krajský súd v Žilinev.cehlar1@gmail.com
Cíleček Filip, Mgr.sudca, Najvyšší súd Českej republikyfilip.cilecek@nsoud.cz
Csach Kristián, JUDr., PhD. LL.M.odborný asistent Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košicekristian.csach@upjs.sk
Purgat Juraj, JUDr.členjuraj.purgat@genpro.gov.sk
Mamojka Mojmír, prof. JUDr. CSc.členmojmir.mamojka@fpjj.sk
Bakošová Edita, JUDr.členedita.bakosova@nsud.sk
Urbancová Jarmila, JUDr.členjarmila.urbancova@nsud.sk
Bargel Martin, JUDr.členmartin.bargel@justice.sk
Čentéš Jozef, doc. JUDr. PhD.členjozef.centes@genpro.gov.sk
Šúrek Slavomír, JUDr.Zástupca riaditeľa netrestného odboru GP SR, člen komisie č. 1slavomir.surek@genpro.gov.sk
Drexlerová Mária, JUDr.prokurátorka (netrestný odbor), Generálna prokuratúra Slovenskej republikymaria.drexlerova@genpro.gov.sk
Domankuš Miroslav, JUDr.námestník krajského prokurátora, Krajská prokuratúra Nitramiroslav.domankus@genpro.gov.sk
Ďurica Milan, doc. JUDr., PhD.podpredseda, Krajský súd v Banskej Bystrici milan.durica@justice.sk
Drápal Ljubomír, JUDr.sudca, Najvyšší súd Českej republikyljubomir.drapal@nsoud.cz
Duditš Ladislav, JUDr.sudca, Krajský súd v Košiciachladislav@dudits.net
Dulák Anton, doc. JUDr.vysokoškolský učiteľ, Právnická faklulta Univerzity Komenského v Bratislavedulak@sba.sk
Chlebovič Jaroslav, JUDr.členjaroslav.chlebovic@justice.sk
Volkai Imrich, JUDr.Predseda KS v Košiciach, člen komisie č. 1imrich.volkai@justice.sk
Ladecká ZuzanaKontaktná osoba v KS Trenčíntel.:032/88 30 901
zuzana.ladecka@justice.sk
Svák Ján, Prof. JUDr., CSc.Generálny riaditeľ Sekcie edičných činností MS SR, predseda náhradnej komisie č. 1jan.svak@gtinet.sk
Podhorová Eva, JUDr.Kontaktná osoba v KS Trenčín 2. zástupcatel.:032/88 30 150
eva.podhorova@justice.sk
Hadbábny Emil, JUDr.Krajský prokurátor v Žiline, náhradník komisie č. 1kpzilina@genpro.gov.sk
Solčanská Jana, Mgr.Kontaktná osoba v KS Nitratel.:037/88 40 150
jana.solcanska@justice.sk
Fischerová Zuzana, Mgr.riaditeľka medzinárodného odboru civilného, Ministerstvo spravodlivosti Českej republikyzfischerova@msp.justice.cz
Morava Milan, JUDr.Sudca KS v Bratislave, náhradník komisie č. 1milan.morava@justice.sk
Gulbišová Judita, JUDr.vedúca medzinárodného oddelenia, Krajská prokuratúra Košicejudita.gulbisova@genpro.gov.sk
Kostolányiová Zuzana, PhDr.vedúci útvaru ekonomiky, vnútornej správy a DP Omšenie, poverená vedením kancelárie akadémietel.:033 88 18 309
mob.:0910 960 608
zuzana.kostolanyiova@justice.sk
Hrapková Miriam, JUDr.Prokurátorka - Organizačný a kontrolný odbor GP SR, náhradník komisie č. 1miriam.hrapkova@genpro.gov.sk
Gužiková VeronikaKontaktná osoba v KS Žilinatel.:041/88 50 123
veronika.guzikova@justice.sk
Hačková Tatiana, JUDr.zástupkyňa riaditeľa odboru medzinárodnej spolupráce, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikytatiana.hackova@justice.sk
Hajdinová Mária, JUDr.sudkyňa občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Bratislavemaria.hajdinova@justice.sk
Hajnalová Zdena, Ing.podpredsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystricizdenka.hajnalova@indprop.gov.sk
Hudák Daniel, JUDr.sudca (trestnoprávne kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republikydaniel.hudak@nsud.sk
Oriňák Anton, JUDr.členAnton.Orinak@justice.sk
Jurčová Monika, doc. JUDr. PhD.vedúci katedry súkromného právatel.:033 88 18 315
mob.:0911 960 970
monika.jurcova@justice.sk
Berthotyová Elena, JUDr.Sudkyňa - správne kolégium NS SR, náhradník komisie č. 1elena.berthotyova@nsud.sk
Čentéšová Lucia, JUDr.vedúci katedry verejného právatel.:033 88 18 304
mob.:0911 784 721
lucia.centesova@justice.sk
Urbanská Gabriela, PhDr.vedúci oddelenia justičného vzdelávaniatel.:033 88 18 313
mob.:0911 960 972
gabriela.urbanska@justice.sk
Škultétyová Lýdia, Mgr.Kontaktná osoba v KS Banská Bystricatel.:048/88 60 113
lydia.skultetyova@justice.sk
Ištvánek František, JUDr.predseda kolégia, Najvyšší súd Českej republikyfrantisek.istvanek@seznam.cz
Psota Peter, Ing.vedúci oddelenia informatiky, štatistiky a správy budovtel.:033 88 18 316
mob.:0905 872 466
peter.psota@justice.sk
Piačeková Miriam, Mgr.Kontaktná osoba v KS Banská Bystricatel.:048/88 60 156
miriam.piacekova@justice.sk
Sobocká Jarmila, Mgr.Kontaktná osoba v KS Banská Bystrica 1. zástupcatel.:048/88 60 150
jarmila.sobocka@justice.sk
Orlická Mária, PhDr.Kontaktná osoba v KS Prešovtel.:051/88 80 144
maria.orlicka@justice.sk
Kohútová Anna, JUDr.predsedníčka trestného kolégia, Krajský súd v Košiciachanna.kohutova@justice.sk
Klátik Jaroslav, JUDr., PhD.odborný asistent, právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v banskej Bystrici, advokátjaroslav.klatik@gmail.com
Kováčová-Macková Alica, Mgr., PhD.zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republikyalica.kovacova@genpro.gov.sk
Kuruc Jozef, JUDr.predseda správneho kolégia, Krajský súd v Košiciachkuruc@atknet.sk
Kopernicka Jana, JUDr., PhD.prokurátorka, Krajská prokuratúra Banská Bystricajana.kopernicka@genpro.gov.sk
Kosař David, JUDr., Ph.Dasistent sudcu Najvyššieho správneho súdu Českej republikydavid.kosar@nsoud.cz
Kotásek Josef, doc. JUDr., Ph.D.docent katedry obchodného práva, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brnejosef.kotasek@law.muni.cz
Kováčová Elena, JUDr.predsedníčka senátu (správne kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republikyelena.kovacova@nsud.sk
Krčmář Zdeněk, JUDr.sudca, Najvyšší súd Českej republikyzdenek.krcmar@nsoud.cz
Kyliánová Darina, Ing.predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystricidarina.kylianova@indprop.gov.sk
Csach Kristián, doc. JUDr. PhD. LL.M.vedúci oddelenia justičných databáztel.:033 88 18 328
kristian.csach@justice.sk
Zavadová Dominika, Mgr.odborný referent vzdelávania - justičné databázytel.:033 88 18 328
mob.:0911 770 377
dominika.zavadova@justice.sk
Leffler Vojtech, JUDr.riaditeľ netrestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republikyvojtech.leffler@genpro.gov.sk
Lipovský Milan, JUDr.predseda senátu (trestné kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republikymilan.lipovsky@nsud.sk
Ľalík Milan, JUDr.podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republikymilan.lalik@concourt.sk
Ľupták Martin, JUDr.prokurátor, Krajská prokuratúra Banská Bystricamartin@luptak.org
Mikulová Beáta, JUDr.odborný referent vzdelávania - justičné databázytel.:033 88 18 314
beata.mikulova@justice.sk
Hupková Dagmar, JUDr.referent pre medzinárodné vzťahytel.:033 88 18 305
mob.:0910 960 345
dagmar.hupkova@justice.sk
Farkašová Helenaasistent, sekretariát riaditeľa akadémietel.:033 88 18 301, 033 88 18 302
mob.:0905 872 461
helena.farkasova@justice.sk
Petrivaldská Erika, JUDr.Kontaktná osoba v KS Košicetel.:055/88 70 150
erika.petrivaldska@justice.sk
Mamojka Mojmír, doc. JUDr., PhD. ml.advokát, vysokoškolský učiteľ, Právnická fakulta Janka Jesenského v Sládkovičovemojmir.mamojka@gmail.com
Mamojka Mojmír, prof. JUDr., CSc. Dr.h.cdekan Právnická fakulta Janka Jesenského v Sládkovičove, podpredseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republikymojmir.mamojka@fpjj.sk
Marek Karel, doc. JUDr., CSc.katedra obchodného práva, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brnekmarek@law.muni.cz
Maruniaková Ingrid, JUDr.riaditeľka legislatívno právneho odboru, Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystriciingrid.maruniakova@indprop.gov.sk
Matula Štefan, PhDr., PhD.psychológ, Ústav detskej psychológie a patopsychológiestefan.matula@gmail.com
Matulová Ľudmila, PhDr.psychológ, Krajská psychologická poradňaludmat@gmail.com
Mazúchová Lucia, Mgr. PhDr.asistent, Ústav ošetrovateľstva v Martinemazuchova@jfmed.uniba.sk
Mesiarkinová Soňa, JUDr.sudkyňa (občiasnkoprávne kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republikysona.mesiarkinova@nsud.sk
Miklošovičová Petra, Mgr., PhD.asistent, fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislavepetra.miklosovicova@gmail.com
Molnár Peter, JUDr., PhD.prezident, Slovenská exekútorská komoramolnarp@pmplnar.sk
Krušinská Tatianareferent, knižnica akadémietel.:033 88 18 318
tatiana.krusinska@justice.sk, kniznica@ja-sr.sk
Šimanská HanaKontaktná osoba v KS Košicetel.:055/88 70 216
hana.simanska@justice.sk
Hesková Anna, Mgr.Kontaktná osoba na MS SRtel.:02/888 91 307
anna.heskova@justice.sk
Odaloš Peter, JUDr.námestník krajského prokurátora, Krajská prokuratúra Banská Bystricapeter.odalos@genpro.gov.sk
Ondrejová Anna, JUDr.prokurátorka medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republikyanna.ondrejova@genpro.gov.sk
Rajnohová Evaasistent-tajomník, podatelňatel.:033 88 18 319
eva.rajnohova@justice.sk
Pirošíková Marica, JUDr.zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikymarica.pirosikova@justice.sk
Pospíšil Branislav, JUDr.advokátpospisil@akpospisil.sk
Ptáček Lubomír, JUDr., Ph.D.sudca, Najvyšší súd Českej republikylubomir.ptacek@nsoud.cz
Púry František, JUDr.predseda senátu, Najvyšší súd Českej republikyfrantisek.pury@nsoud.cz
Kubalová Katarína, Mgr.referent vzdelávaniatel.:033 88 18 307
katarina.kubalova@justice.sk
Strapáková Natáliareferent vzdelávaniatel.:033 88 18 310
natalia.strapakova@justice.sk
Horváthová Irenareferent útvaru ekonomikytel.:033 88 18 312
irena.horvathova@justice.sk
Rozehnalová Nadežda, prof. JUDr., CSc.dekanka Právnickej fakulty, Masarykova univerzita v Brnerozehnl@muni.law.cz
Rumana Ivan, JUDr.predseda senátu (správne kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republikyivan.rumana@nsud.sk
Horvátová Mária, JUDr.Kontaktná osoba na NS SR tel.:02/323 046 12
maria.horvatova@nsud.sk
Michalčáková Iveta, JUDr.Kontaktná osoba na GP SRtel.:02/208 37 551
iveta.michalcakova@genpro.gov.sk
Samaš Ondrej, JUDr.sudca, Krajský súd v Trenčíneondrej.samas@justice.sk
Siman Michael, JUDr. Ing. PhDr., DEAadvokát, asistent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricisiman@euroiuris.sk
Schwarcz Juraj, JUDr., PhD.sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstievjuraj.schwarcz@curia.europa.eu
Simon Pavel, JUDr.predseda civilného senátu Okresný súd v Chebepsimon@osoud.chb.justice.cz
Stiffel Harald, h. doc. JUDr.NS SR - Trestná činnosť mladistvých, kriminológia, penológia, trestné právo hmotnéharald.stiffel@nsud.sk
Straka Peter, JUDr.sudca, Okresný súd Prešovpeter.straka@justice.sk
Svák Ján, prof. JUDr., CSc. riaditeľ Sekcie edičných činností Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republikyjan.svak@justice.sk
Szabó Jozef, JUDr.riaditeľ medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republikyjozef.szabo@genpro.gov.sk
Slašťan Miroslav, JUDr. PhDr., PhD.vedúci ústavu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (právnická fakulta)miroslavslastan@gmail.com
Šanta Ján, JUDr., PhD.prokurátor, Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republikyjan.santa@genpro.gov.sk
Smolová Soňa, JUDr.sudkyňa, Krajský súd v Bratislavesona.smolova@justice.sk
Stankoviansky Ľuboš, Mgr.vrchný inšpektor, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republikystanko@pdp.gov.sk
Štenglová Ivanka, doc. JUDr.predsedníčka senátu, Najvyšší súd Českej republikyivana.stanglova@nsoud.cz
Šuk Petr, JUDr.sudca (občianskoprávne a obchodné kolégium), Najvyšší súd Českej republikypetr.suk@nsoud.cz
Štepánik René, JUDr.podpredseda, Okresný súd Bratislava V.rene.stepanik@justice.sk
Šúrek Slavomír, JUDr.prokurátor (netrestný odbor), Generálna prokuratúra Slovenskej republikyslavomir.surek@genpro.gov.sk
Švecová Daniela, JUDr.predsedníčka senátu (občianskoprávne kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republikydaniela.svecova@nsud.sk
Toman Pavol, JUDr.Predseda senátu NS SR, predseda komisie č. 3pavol.toman@nsud.sk
Špániková Martinareferent útvaru ekonomikytel.:033 88 18 306
martina.spanikova@justice.sk
Tichý Ladislav, JUDr.I. námestník generálneho prokurátora, Generálna prokuratúra Slovenskej republikyladislav.tichy@genpro.gov.sk
Toman Pavol, JUDr.predseda senátu (trestné kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republikypavol.toman@nsud.sk
Bilská Jankaúčtovníktel.:033 88 18 308
janka.bilska@justice.sk
Bajánková Jana, JUDr.Predsedníčka občianskoprávenho kolégia NS SR, člen komisie č. 3jana.bajankova@nsud.sk
Kováčová Elena, JUDr.Predsedníčka senátu, NS SR, člen komisie č. 3
Mamojka Mojmír, Prof., JUDr.,CSc., Podpredseda Ústvnoprávneho výboru, NR SR, člen komisie č. 3
Vanek René, JUDr.Námestník krajského prokurátora, KP BA, člen komisie č. 3
Bitarovská Katarína, Mgr.Kontaktná osoba na GP SRtel.:02/208 37 537
katarina.bitarovska@genpro.gov.sk
Šteineckerová Elenamzdártel.:033 88 18 317
elena.steineckerova@justice.sk
Usačevová Mária, JUDr.sudca (správne kolégium), Najvyšší súd Slovenskej republiky maria.usacevova@nsud.sk
Zvalová Zuzana, Mgr.Kontaktná osoba na Špecializovanom trestnom súdetel.:033/88 95 146
zuzana.demovicova@justice.sk
Tichý Ladislav, JUDr.Prvý námestník generálneho prokurátora, GP SR, predseda komisie č. 4ladislav.tichy@genpro.gov.sk
tester milo, milomilo@acs.sk
Valúšová Magdaléna, JUDr.notárka, členka správnej rady Notárskej komorymagdalena.valusova@notar.sk
Vnuková Jana, Mgr.riaditeľka odboru zahraničných stykov a ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyjana.vnukova@justice.sk
Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc.vysokoškolský učiteľ na katedre občianskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košicepeter.vojcik@upjs.sk
Odaloš Peter, JUDr.Námestník krajského prokurátora, KP BB, člen komisie č. 4peter.odalos@genpro.gov.sk
Kuruc Jozef, JUDr.Predseda správneho kolégia, KS KE, člen komisie č.4jozef.kuruc@justice.sk
Vojčík Peter, Prof., JUDr.,CSc.Vysokoškolský profesor, PF UPJŠ KE, člen komisie č.4
Usečevová Mária, JUDr.Predsedníčka KS v TT, člen komisie č.4maria.usacevova@justice.sk
Šimonová Gabriela, JUDr.Predsedníčka KS v BA, predseda náhradnej komisiegabriela.simonova@justice.sk
Sádovský Ľuboš, JUDr.Podpredseda KS v BA,člen náhradnej komisielubos.sadovsky@justice.sk
Drexlerová Mária, JUDr.Prokurátorka GP SR, člen náhradnej komisiemaria.drexlerova@genpro.gov.sk
Nemrava Zoltán, JUDr.Prokurátor KP ZA, člen náhradnej komisiezoltan.nemrava@genpro.gov.sk
Chlebovič Jaroslav, JUDr.Predseda senátu, KS v KE, člen náhradnej komisiejaroslav.chlebovic@justice.sk
Baláž Mariánkoordinátor DP Omšenietel.:032 65 52 015
mob.:0910 960 364
marian.balaz@justice.sk
Škultéty Ivan, Mgr. informatik, referent DP Omšenietel.:032 65 52 016
ivan.skultety@justice.sk
Recepcia, Detašované pracovisko v Omšení tel.:032 65 52 016
recepcia.omsenie@justice.sk
Zavadilová Marta, JUDr., Ph.D.vedúca oddelenia (medzinárodný odbor civilný), Ministerstvo spravodlivosti Českej republikymzavadilova@mps.justice.cz
Zanovit Ján, JUDr. PhDr.prokurátor, Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republikyjan.zanovit@genpro.gov.sk
Žilinka Maroš, JUDr.štátny tajomník, Ministerstvo vnútra Slovenskej republikymaros.zilinka@minv.sk
Fax, Detašované pracovisko v Omšení tel.:032 65 52 017
p. Christov Programátorchristov@4web.sk
Fax, Justičná akadémia SR Pezinok tel.:033 88 18 320