Dôležité odkazy na webstránky:

Kontakty

Meno a PriezviskoFunkciaTelefónE-mail
Hulla Peter, JUDr.riaditeľtel.:033 88 18 300
mob.:0910 960 354
peter.hulla@justice.sk
Tichý Ladislav, JUDr.zástupca riaditeľatel.:033 88 18 303
ladislav.tichy@justice.sk
Kostolányiová Zuzana, PhDr.vedúci ekonomiky, vnútornej správy a DP Omšenie, poverená zastupovaním vedúcej kancelárie akadémietel.:033 88 18 309
mob.:0910 960 608
zuzana.kostolanyiova@justice.sk
Korpáš Eduard, JUDr., PhD.vedúci katedry justičného vzdelávaniatel.:033 88 18 315
mob.:0911 960 970
eduard.korpas@justice.sk
Urbanská Gabriela, PhDr.vedúci útvaru justičného vzdelávaniatel.:033 88 18 313
mob.:0911 960 972
gabriela.urbanska@justice.sk
Slašťan Miroslav, doc. JUDr. PhDr., PhD.medzinárodné vzťahytel.:033 88 18 305
miroslav.slastan@justice.sk
Farkašová Helenaasistent-tajomník, kancelária akadémietel.:033 88 18 301, 033 88 18 302
mob.:0905 872 461
helena.farkasova@justice.sk
Krušinská Tatianaknižnica akadémietel.:033 88 18 318
tatiana.krusinska@justice.sk, kniznica@ja-sr.sk
Košutová Miroslavaasistent-tajomník, podatelňatel.:033 88 18 319
miroslava.kosutova@justice.sk
Mikovičová Lucia, Mgr. referent vzdelávaniatel.:033 88 18 310
lucia.mikovicova@justice.sk
Gabík Jozef, JUDr., PhD.referent vzdelávaniatel.:033 88 18 307
jozef.gabik@justice.sk
Horváthová Irenareferent útvaru ekonomikytel.:033 88 18 312
irena.horvathova@justice.sk
Bilská Jankaúčtovníktel.:033 88 18 308
janka.bilska@justice.sk
Steineckerova Elenamzdár-pokladníktel.:033 88 18 317
elena.steineckerova@justice.sk
Psota Peter, Ing.vedúci oddelenia informatiky, štatistiky a správy budovtel.:033 88 18 316
mob.:0905 872 466
peter.psota@justice.sk
Kohútiar Viktorvodič-údržbártel.:033 88 18 316
mob.:0911 770 477
Šmahovský Ivanvodič-údržbártel.:033 88 18 321
mob.:0911 960 971
Doktor Peter, Mgr.odborný referent justičného vzdelávania, koordinátor DP Omšenietel.:032/65 52 015
mob.:0911 770 377
peter.doktor@justice.sk
Baláž MariánInformatik, zástupca koordinátora DP Omšenietel.:032/65 52 016
mob.:0905 872 468
marian.balaz@justice.sk
Recepcia detašovaného pracoviska JA v Omšení tel.:032/65 52 016
recepcia.omsenie@justice.sk
FAX detašovaného pracoviska JA v Omšení tel.:032/65 52 017
fax Pezinok tel.:033/88 18 320